Takstkompaniet AS

Vi er et sertifisert takstfirma som utfører oppdrag over hele Østlandet.

Vi bistår med rådgivning og taksering for bedrifter, kommuner og private over hele Østlandet. Vi har høyt kvalifiserte medarbeidere.

Kontakt oss for en uforpliktende prat!

 

Tjenester

Verdi- og lånetakst

Ved en verditakst lager takstmannen en rapport etter befaring og oppmåling av boligen. Også slike takster inneholder en teknisk beskrivelse og angivelse av vedlikeholdsbehov, men uten de grundige undersøkelsene som kjennetegner en Tilstand- eller Boligsalgsrapport.

Når verdien beregnes vurderer takstmannen også forhold som beliggenhet, utsikt, solforhold, kommunikasjon samt nærhet til butikker og barneskole.

Forhåndstakst

Mens en verditakst beskriver dagens markedsverdi, angir forhåndstaksten en fremtidig verdi på eiendommen. Denne verdien baserer seg på bestemte tiltak. Typiske eksempler er bygging av et hus, deling av tomten, seksjonering samt tinglysing av avtaler og servitutter.

Dersom tiltaket blir gjennomført som forutsatt, kan forhåndstaksten normalt konverteres til en verditakst.

Tilstandsrapport

En tilstandsrapport er en grundig og detaljert beskrivelse av boligens status med hensyn til teknisk tilstand og vedlikehold. Den beskriver avvik fra bestemte referansenivåer, det vil si byggeforskriftene og normale forventninger om tilstand etter slitasje og elde. Rapporten kan omfatte hele bygningen eller bare deler av den.

Boligsalgsrapport

Boligsalgsrapporten gir størst trygghet for både kjøper og selger når en eiendom skifter eier.
Rapporten bygger på en grundig gjennomgang av boligen, og gir omfattende informasjon om tilstanden. På den måten kan misforståelser unngås, og konflikter forebygges. Takstmannen følger en detaljert sjekkliste, og vurderer behovet for reparasjoner, fornyelse og vedlikehold når boligens verdi beregnes.

Byggelånskontroll

Bank/långiver forlanger normalt en byggelånskontroll i forbindelse med at det ytes et kortsiktig lån i byggetiden. Utbetalinger av dette kortsiktige lånet skal skje i takt med fremdriften på byggeplassen. Kontrollen har først og fremst til hensikt å unngå økonomisk tap for bank/långiver dersom entreprenøren ikke er i stand til å gjøre opp for seg.

Priser

Boligtype

Verdi/ lånetakst

Tilstandsrapport (Uten verdi)

Boligsalgsrapport

Leiligheter

4 500,- 

6 000,-

10 000,-

Enebolig, rekkehus, del av tomannsbolig, fritidsbolig

5 500,-

8 000,-

12 000,-Tillegg

Ekstra boenhet

2 000,-

4 000,- 

6 000,-Annet

Enkel energimerking

1 500,-

Ved tilstandsrapport med verdi, legges det på kr. 1 000,- på gjeldende priser.

 Timesats forøvrig ligger på kr. 1 500,-.

Oppdrag kveld/helg uten tillegg i prisen.

Alle priser er inkl. mva.

Om oss

Takstkompaniet AS ble stiftet i 2016, og drives i dag av Truls Iversen. Vi er et moderne takstfirma med oppdatert kompetanse og fokus på nye metoder innen byggetekniske konsulenttjenester. Vi bistår både bedrifter, kommuner og private over hele Østlandet med alt innen takst og rådgivning.

 

Lurer du på noe?

Kontakt oss for en uforpliktende takstprat!